hulpvraag

volg doarpskeamer ed op facebook

 

Onze sponsors:

It Akkrumer Dreamteater hat as doel:

 

 • It inisjatiyf nimme en ûndersteune fan (kreatieve) inisjativen yn’t ramt fan alle mooglike foarmen fan ekspresje en kommunikaasje yn Akkrum en Nes.
 • It ûndersteunen fan stiftingen en ferienings yn Akkrum en Nes, by it ferwêzentlikje fan harren doelstellings op it mêd fan frije ekspresje en hâlding (yn’t Frysk en yn’t Nederlânsk)
 • It fersterken fan de mienskipssin yn de doarpsmienskip yn brede sin.

 

 

 

 

Het Akkrumer Dreamteater heeft als doel:

 

 • Het initiëren en ondersteunen van (creatieve)    initiatieven in het kader van alle mogelijke vormen van expressie en communicatie, met name in Akkrum en Nes.
 • Het ondersteunen van stichtingen en verenigingen, met name in Akkrum en Nes, bij  het verwezenlijken van hun doelstellingen op het vlak van de -vrije- expressie, in de Friese en Nederlandse taal, lichaamsbeweging en –houding.
 • Het versterken van de gemeenschapszin in de dorpsgemeenschap in brede zin.

 

We prebearje ús doel ûnder mear te berikken troch:

 

 • Minsken boartsjende-wiis dwaande wêze te litten mei lichemshâlding, beweging en taal (yn’t Frysk en yn’t Nederlânsk)
 • Yn’t algemien romte biede oan de ûntwikkeling fan minsken, nettsjinsteande harren âldens.
 • De gearwurking oan te gean met lokale organisaasjes om nije kreatieve inisjatieven te ûntwikkeljen en te stypjen.
 • Sels ûtfiering te jaan oan of oare organisaasjes te stypjen by kreative aktiviteiten, lykas toaniel- en/as muzykútfieringen en kabaret.

 

 

We proberen het doel onder meer te bereiken door: 

 

 • Mensen spelenderwijs bezig te laten zijn met lichaamshouding, -beweging en taal (zowel de Friese als de Nederlandse taal).
 • In het algemeen ruimte te bieden aan de ontwikkeling van mensen, ongeacht hun leeftijd.
 • De samenwerking aan te gaan met plaatselijke organisaties om nieuwe creatieve initiatieven te ontwikkelen en te ondersteunen.
 • Zelf uitvoering te geven aan of andere organisaties te ondersteunen bij creatieveuitingen (toneel- en/of muziekuitvoeringen, cabaret enz.).
Pin It

Zoek op website

Augustus 2022
Z M D W D V Z
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31

In het nieuws:

Verhalen in de Tún

LTTunZondag 31 juli om 15.30 uur  

Stephan de Jong vertelt een aantal verhalen waarin hij ons meeneemt naar Ierland. De eerste groep verhalen toont iets van de Keltische spiritualiteit; de manier van geloven van de Ierse en Engelse monniken die ooit, aan het begin van de vroege middeleeuwen, in hun bootjes stapten om het geloof op het continent te verkondigen.

Bekende monniken als Willibrord en Bonifatius stonden met hun geloof dicht bij de natuur en hadden oog voor Gods overal tegelijkertijd aanwezigheid; in mensen, dieren en de wonderen van de schepping.

De tweede groep verhalen wordt gevormd door Ierse volksverhalen. Dit zijn vaak humoristische verhalen over een eenvoudige man of vrouw, die de machtigen te slim af is.   

Stephan de Jong is predikant, verbonden aan de Protestantse Gemeente te Oudemirdum, Nijemirdum en Sondel en is schrijver en verhalenverteller.  

In de pauze is er koffie of kruidenthee uit eigen tuin. Dit alles aan de Boerestege in Akkrum vlakbij de kerk. Bijzondere verhalen door een bijzondere verteller. Entree is gratis , een gift is welkom. 

Inspiratie en ontmoeting kerk Akkrum-Nes

Lantearne groep Akkrum-Nes

Doarpskeamer Akkrum-Nes

Vakantiestop Inloop

WvgLieve mensen,

Wij hebben een prettige herinnering aan ons ‘iterijke’

Het was gezellig om zelf even gast te zijn en elkaar beter te leren kennen. En wat had iedereen lekkere hapjes bedacht. Lijkt ons voor herhaling vatbaar.

 Veel mensen zijn ondertussen al op vakantie of vieren de zomer in hun eigen omgeving. En daarom is de inloop van de Doarpskeamer  gesloten vanaf 15  juli tot 26 augustus.

Lees meer...

Speurtocht 19 juli

speurtochtVoor de 3e x organiseren de “FerdivedaasjeFroulje” van de Doarpskeamer weer een speurtocht en wel op dinsdag 19 juli 2022. De tocht is voor alle leeftijden, kinderen onder de 10 jaar alleen onder begeleiding van een volwassene. De tocht gaat langs verrassende plekjes, door straatjes en steegjes, die niet bij alle inwoners van Akkrum/Nes bekend zijn. De start is tussen 19.00 en 19.30 uur bij de Doarpskeamer, Lange Miente 5. De tocht, met vragen duurt ongeveer een uur. Wannneer je de vragen goed beantwoord krijg je na afloop een leuke verrassing!