hulpvraag

volg doarpskeamer ed op facebook

 

Onze sponsors:

 

 

 

Pin It

Samar wat

2019-jeugdtheater

Zoek op website

Oktober 2021
Z M D W D V Z
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31

In het nieuws:

Doazen kin wer los!!

IT SIL HEVE EN WOL MEI IN TRY-OUT OP FREED 29 OKTOBER YN DE BUORKERIJ, TERHERNE.
(kaarten binne foar € 10,00 te keap by bakkerij Boonstra yn Akkrum)

Nei 8 kear foar útferkochte sealen yn de winter fan 2020 te spyljen kinne wy, nei in ûnderbrekking fan 1,5 jier, wer op'e planken mei opnij ut stik "Doazen".
"Doazen" giet oer 6 susters, dy't al hiel wat mei inoar belibbe hawwe en noch belibje sille. Yn "Doazen" sjogge we it gewoane deistige famylje-libben yn al syn fasetten: âld sear, ôfgeunst, wille, leafde, proaste, mar boppe alles soarch en ferbûnens mei inoar. 
De susters, spile troch Hennie, Joke, Anneke, Nynke, Iteke en nochris Nynke, komme inoar en harren sels gauris tsjin yn dizze prachtige tragy-komeedzje.

Nei de Try-Out sille we op tournee nei de Fryske Krite fan Hoarn op 30 oktober. de Fryske Krite fan Seist op 6 novimber, de Skâns  Gerdyk op 11 maart en de âlde Fryske Krite fan Meppel op 19 maart.

We ha der wer tige nocht oan!!!!!

 

Speurneuzen gezocht

speurneus@3xOp de eerste dag van de herfstvakantie, zaterdag 16 oktober, organiseert  Doarpskeamer ED een speurtocht in het eigen dorp. De speurtocht duurt ongeveer een uur en onderweg worden vragen gesteld. 

Vanaf 15 uur kun je met z'n tweeën of in een groepje starten bij de Doarpskeamer. Jonge kinderen graag onder begeleiding van een volwassene.

Taalspreekuur

abcTaalspreekuur in Doarpskeamer Ed Akkrum

Taal is soms moeilijk. Vooral wanneer je iets moet schrijven. Meestal zijn taalfoutjes niet zo erg. Maar soms moet het gewoon goed zijn. Bijvoorbeeld in een sollicitatiebrief. Wil je hulp? Kom naar het taalspreekuur van Anne Dykstra.

Lees meer...